تخت بیمارستانی خارجی موجب جلوگیری از مرگ یک پسر جوان شد

به گفته کمیسیون مراقبت کیفیت، مدیریت ضعیف تخت بیمارستانی خارجی باعث می شود بیماران احساس کنند که مراقبت از آنها ناامن، بی کیفیت و ناهماهنگ است. رفاه بیمار همیشه در اولویت مراقبت‌های بهداشتی است، بنابراین مدیر تخت وظیفه مهمی در تضمین عملکرد روان بیمارستان دارد که بیماران را راضی نگه می‌دارد و کارکنان را تحت فشار قرار نمی‌دهد.

مدیریت بستر محیط بهتر و ایمن تری را برای بیماران ایجاد می کند. با ارتقای هماهنگی بین تمام بخش‌های مختلف بیمارستان و بخش‌های آنها، بیماران تأخیر کمتری را برای درمان تجربه می‌کنند. این باعث کاهش اضطراب آنها در مورد سلامتی می شود، اما همچنین رضایت آنها را از مراقبت بهبود می بخشد. آنها احساس می کنند اولویت دارند، جدی گرفته می شوند و کمک های متخصص برای کمک به بهبودی آنها ارائه می شود.

مدیریت موثر تخت بیمارستانی به کارکنان کمک می کند تا روی جزئیات مهم دیگر تمرکز کنند. در حال حاضر یک بار مدیریت اطلاعات برای کارکنان علاوه بر کارهای معمول بالینی وجود دارد. کارکنانی که بیش از حد کار می کنند در معرض خطر بیشتری برای اشتباه هستند.

اطلاعاتی که هنوز دیجیتالی نشده اند را می توان از دست داد، ممکن است اطلاعات بیمار در اثر خستگی اشتباه خوانده شود. با نگه داشتن ترافیک بیمار در اطراف بیمارستان، یک مدیر تخت خوب با ابزارهای نرم افزاری مناسب می تواند شادی بیمار، اثربخشی کارکنان و مراقبت مطلوب را تضمین کند.

مدیریت تخت از کارکنان پشتیبانی می کند. نظارت صحیح از خرابی ارتباطات جلوگیری می کند و اشتباهات و تاخیرها را کاهش می دهد. یک سیستم روان از بارگیری بیش از حد کارکنان توسط بسیاری از بیماران نیز جلوگیری می کند و آنها را به جای نگرانی در مورد تقاضای بیشتر برای مراقبت، بر روی فرد متمرکز می کند.

در موقعیت‌های حاد، تصمیم‌گیری‌ها حتی سریع‌تر و اغلب بر اساس ثانیه به ثانیه گرفته می‌شوند. مدیریت مؤثر تخت از تصمیم گیری برای پزشکان و مدیران تخت حمایت می کند و تأثیر مثبتی بر شغل آنها و همچنین بر کیفیت مراقبت هر بیمار دارد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.