تولید تجهیزات پزشکی زیبایی که دکمه پخش موسیقی دارد

استفاده از تجهیزات پزشکی زیبایی یک عنصر مهم در نقش یک متخصص مراقبت های بهداشتی است. بسیار مهم است که کاربران آموزش و آموزش منظم دریافت کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها در استفاده از دستگاه ها شایستگی دارند.

این امر به ویژه در جامعه ای که در آن زندگی می کنیم بسیار مرتبط است. این مقاله بر اهمیت آموزش تجهیزات پزشکی تمرکز دارد. خرید تجهیزات پزشکی و سیستم های مانیتورینگ فروشنده، عدم آگاهی پرسنل RFP و عدم طی مراحل کامل فرآیند و همچنین عدم وجود برنامه مدیریت جامع در بیمارستان ها با توجه به موارد فوق می باشد.

در واقع، سازمان های مسئول باید فرآیند مدیریت تجهیزات را طراحی و به طور مرتب آن را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که تجهیزات پزشکی مورد استفاده کاربردی و مناسب است، طبق دستورالعمل کارخانه استفاده می شود، در شرایط ایمن و قابل اطمینان نگهداری می شود و پس از پایان چرخه زندگی نامتناسب است.

اتاق‌های عمل (ORs) با افزایش فشار بر امور مالی، تدارکات و تأثیری که نباید بر ایمنی بیمار نادیده گرفته شود، بیشتر و بیشتر به محیط‌های با فناوری پیشرفته تبدیل می‌شوند. مدیریت اجرای ایمن و مقرون‌به‌صرفه تجهیزات فن‌آوری در ORها بسیار دشوار است، به‌ویژه از آنجایی که بیمارستان‌ها سیاست‌های محلی را برای پیاده‌سازی تجهیزات فن‌آوری اجرا کرده‌اند، فعالیت‌های اجرایی عمومی حذف می‌شوند.

هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موفقیت برای پیاده‌سازی مؤثر فناوری‌های جدید و تجهیزات فن‌آوری در ORها، بر اساس بررسی ادبیات سیستماتیک است. ما به ده پایگاه داده دسترسی پیدا کردیم و مقالات موجود را بررسی کردیم.

این جستجو 1592 عنوان را برای بررسی به دست آورد و در نهایت 37 مقاله در این بررسی گنجانده شد. ما بر اساس نتایج این تحقیق عوامل تأثیرگذار و عوامل حاصل از آن را تشخیص می دهیم. شش دسته اصلی از عوامل مؤثر بر اجرای موفقیت‌آمیز تجهیزات پزشکی در ORها شناسایی شدند: «فرایندها و فعالیت‌ها»، «کارکنان»، «ارتباطات»، «مدیریت پروژه»، «فناوری» و «آموزش».

ما یک دسته هفتم “عملکرد” ​​را شناسایی کردیم که به عوامل حاصل در طول پیاده سازی اشاره دارد. ما استدلال می کنیم که همسویی عوامل موثر شناسایی شده در طول اجرا بر موفقیت، انطباق، و استفاده ایمن از تجهیزات تکنولوژیکی جدید در OR و در نتیجه بر نتیجه یک پیاده سازی تأثیر می گذارد.

مقوله‌های شناسایی‌شده در ادبیات به‌عنوان یک خط پایه در نظر گرفته می‌شوند تا عواملی را به‌عنوان عناصر یک مدل پیاده‌سازی کلی‌نگر عمومی یا پروتکل برای تجهیزات فن‌آوری جدید در ORs شناسایی کنند.