جوراب ژله ای ترک پا موجب خوش فرم شدن پاهای شما می شود

تستر سطح شیب دار با آخرین ممکن است یک گزینه جایگزین برای اندازه گیری اصطکاک جوراب ژله ای ترک بدون شرکت کنندگان انسانی باشد. پروتکل تست سطح شیب دار به عنوان یک گزینه قابل اعتماد برای اندازه گیری اصطکاک در زیره و کفپوش شناخته شده است.

آزمایش سطح شیب دار با تنظیم یک شرایط کفپوش (به عنوان مثال، آب) روی سطح سطح شیب دار و درخواست از یک شرکت کننده انسانی برای ایستادن روی آن سطح در حالی که کفش آزمایشی می پوشد، آغاز می شود، و به دنبال آن افزایش تدریجی زاویه شیب سطح.

سپس، زاویه زمانی که شرکت‌کنندگان تعادل خود را از دست دادند برای اندازه‌گیری ضریب اصطکاک در سطح مشترک زیره و کف استفاده شد. اگرچه پروتکل تست رمپ قابل اعتماد بوده و از روش‌های دیگر با استفاده از دستگاه‌های مکانیکی برای پیش‌بینی خطر سقوط بهتر عمل کرده است، اما این پروتکل همچنان به شرکت‌کنندگان انسانی نیاز دارد، که می‌تواند منجر به مشکلات مشابهی شود که در مطالعات قبلی با استفاده از آزمایش‌کننده‌های مکانیکی مشاهده شد.

این نقطه ضعف ممکن است با استفاده از یک ساختگی که می تواند جایگزین شرکت کنندگان انسانی شود، برطرف شود. با این حال، چنین مطالعاتی وجود نداشته است که بررسی کند آیا پروتکل رمپ با آخرین می تواند برای اندازه گیری خواص اصطکاکی در رابط های تماس پا، جوراب و کفی استفاده شود یا خیر.

بنابراین، این مطالعه با هدف توسعه یک روش جدید برای اندازه‌گیری مقادیر COF استاتیک در هر دو رابط پوست جوراب و جوراب-کفی در شرایط پوشیدن با حداقل اثرات تغییرپذیری انسانی انجام شد. یک ساختار مصنوعی (آخرین) به شکل مجموعه مچ پا و پای انسان ساخته شد و برای تقلید از شرایط پوشیدن جوراب که در زندگی روزمره مشاهده می شد، جوراب پوشیده شد.

آخرین روی سطح یک تستر سطح شیب دار قرار گرفت و سطح به تدریج شیب داشت. در این مطالعه از زاویه لغزش زمانی که آخرین بار شروع به حرکت کرد برای محاسبه COF ایستا برای جوراب استفاده شد. پنج جوراب، از جمله جوراب ساق بلند،