مردی که در دامادش را بخاطر لوله و اتصالات گازی سپنتا از خانه بیرون کرد

امروزه استفاده از لوله و اتصالات گازی سپنتا در محدوده TS 60 47 31 83 TS 208 Ap5 در مورد تاسیسات گاز طبیعی مجاز است. علاوه بر این، بر اساس آیین نامه، اتصال جوشی در نقاط اتصال لوله های گاز طبیعی برای استفاده در خطوط گاز طبیعی اجباری شده است.

در این لوله ها از قوس یا جوش الکترود اکسی استیلن با قطر 65 میلی متر و کاربردهای مربوط به کاهش یا افزایش قطر از یک قطر به قطر دیگر استفاده می شود. برای مواد اتصال مورد استفاده در تاسیسات گاز طبیعی با سیستم فشار کم در فضای داخلی ساختمان ها باید آزمایش های فشار ویژه ای اعمال شود و گواهی آنها بررسی شود.

بسیار مهم است که اتصالات مرتبط با لوله‌ها بتوانند تمام سطوح را بازرسی کرده و عملکرد روان را تأیید کنند. به طور کلی در سطوح بیرونی و داخلی اتصالات لوله نباید آثاری مانند سوراخ، گودال، چین خوردگی، ترک، درز وجود داشته باشد. قطعات اتصال لوله باید کاملاً ضد هوا و مایع باشد.

با در نظر گرفتن مقادیر مقاومت و محتویات مواد شیمیایی از مناسب ترین ماده تولید می شود. درزهای جوشکاری باید تحت معاینه اولتراسونیک قرار گیرند و محصولات یافت شده روی خط هرگز نباید استفاده شوند.

اطمینان حاصل می شود که سه فرز کاملاً برداشته شده و مواردی مانند جوش برداشته می شوند. کاربردهایی برای آزمایش خرد کردن و تورم کردن تعداد معینی از مواد از هر مکانیزم پیوند وجود دارد.

محصول و ویژگی‌های مربوط به محتوای لوله‌های گاز طبیعی هم شکل نیز متفاوت است و با توجه به ویژگی‌های لوله‌های مورد استفاده با مکانیسم‌های مختلف دیگر متفاوت است.

لوله های گاز طبیعی باید با دوام عالی در برابر خطراتی مانند زلزله، خاک، لغزش، رانش زمین یا آتش سوزی، چه در طبقات زیرزمینی و چه در لوله های گاز طبیعی مورد استفاده در ایجاد تاسیسات داخلی، فرآوری شوند.